PlantSharp חבילת

סקירה

מוצרים

פלפורמת PlantSharp מציעה שקיפות וגמישות רבה, ומציפה מידע רב ערך על נתוני הייצור במפעלך, ובכך מאפשרת לך קבלת החלטות מיטבית ושליטה ניהולית בזמן אמת. שילוב PlantSharp במפעל משפר את יכולתך לעמידה בתחרות הגלובלית המתגברת. המערכת הינה מודולרית הכוללת מס' מודולים אינטגרטיביים אשר עובדים יחד בתיאום מושלם, וע"פ הצורך. כתוצאה מכך, שילוב הפלטפורמה במפעלך מהווה כלי רב עוצמה לניתוח ושיפור נתוני הייצור תוך התייעלות מתמדת.

PlantSharp OEE-MES

PlantSharp OEE-MES הינו מסגרת הליבה של מערכת לניהול רצפת הייצור (MES) וכולל ניטור וניתוח מדדי OEE, עצירות ותקלות וכן סידרת דוחות ניהוליים Out of the Box.

PlantSharp OEE-MES

Cyber Guard

PlantSharp Cyber Guard הינו אמצעי אבטחת מידע מתקדם אשר מפריד את שכבת רצפת הייצור (OT) משכבת הרשת הארגונית (IT) ובכך מצמצם כמעט לחלוטין אפשרויות חדירה ופגיעה ברצפת הייצור.

Cyber Guard