• -ושיבוץ

מודול תכנון / שיבוץ

מודול המאפשר לשבץ פקודות עבודה עבור קווי הייצור על פי אפשרויות היצור המוגדרות ברמת אמצעי היצור והפריטים הנדרשים ליצור.המודול מאפשר שיבוץ על ידי גרירת פקודות עבודה אל הזמנים המאופשרים באולמות היצור השונים. המודול מאפשר מספר תצוגות על פי ציר הזמן, תצוגה יומית , שבועית וחודשית.

  • -ושיבוץ