• מודול-אנרגיה

מודול לניטור אנרגיה בקווי הייצור

מודול המשמש למעקב אחרי השימוש בסוגי האנרגיה השונים המשמשים במפעל כגון חשמל, גז, דלק, מים תוך כדי הצמדת כמויות האנרגיה ועלותם לנתוני הייצור בפועל בקווי היצור. המודול מתחבר למוני האנרגיה השונים הן למונים בקווי היצור והן למונים בציוד הפריפריאלי. ומספק אפשרויות לחישובי הצריכה הישירה והיחסית מאמצעי היצור ואמצעי העזר על פי היצור בפועל.

  • מודול-אנרגיה