• -שקילות

פתרון לניהול שקילות

מערכת ייעודית לניהול ושליטה על כל מערך השקילות במפעל, יצירת תהליכים מקדימים (Premix), הגדרת משקלים במערכת (מאזניים) כולל מיקום המשקל, אופן התקשורת של המשקל עם פרמטרי התקשורת וגבולות השקילה, זיהוי פריט ושקילתו למארזים קטנים, זיהוי חומרים ושקילתם לפק"ע עם אפשרות לזיהוי אצווה, השקילה נעשית מול גבולות בקרה בזמן אמיתי מול יחידת שקילה המוגדרת במערכת

  • -שקילות