• מודול-הוראות

מודול הוראות

ניהול תהליכים מובנים למשתמש בקו הייצור, אפשרות לשילוב תמונות, שרטוטים וכיוצ"ב. המשתמש פועל עפ"י סט הוראות רלוונטיות לתחנה שלו ומסמן במערכת (צ'ק-ליסט) את המשימות שביצע. המערכת מתעדת חתימות עובדים ו/או מנהלי משמרת בגין כל פעולה.

  • מודול-הוראות