Trunovate-משרות פתוחות ב

הצטרפו לנבחרת המנצחת של טרונובייט

העובדים שלנו הם הלב של החברה. יחד, אנו יוצרים את עתיד הייצור, ומשפיעים על חייהם של היצרנים.
מאחורי כל חברה מצליחה עומדת קבוצה של אנשים מסורים במיוחד.
אצלנו בטרונובייט, אנו חייבים את הצלחתנו לאנשים המדהימים, והיצירתיים שעובדים קשה והופכים אותנו למי שאנחנו.