BI פתרונות

Business Intelligence

פתרונות BI  (בינה עסקית) הם תהליכים שמבוססים על טכנולוגיות מתקדמות כדי להפוך את הנתונים שנבדקים לתובנות מעשיות שעליהן מבוססות ההחלטות העסקיות של ארגונים.

את הנתונים ניתן לאסוף מתוך הארגון וממקורות חיצוניים, והוא נגיש למשתמשים במגוון תפקידים בארגון מאנליסטים ועד למנכ"ל ע"י ביצוע חתכים בצורה קלה ופשוטה, או ע"י דוחות בנויים, ויישומים נוספים בהתאם לצורך.

המידע שנאסף עוזר בקבלת החלטות, הבנת מגמות ותובנות לייעול ההתנהלות העסקית, באמצעות מתודה עקבית.

שלבים בתהליך ה- BI
 • bi-

  ANALYSIS

  השלב הראשוני בתהליך פתרון ה- BI כולל ניתוח המידע הקיים בארגון, והבנת התהליכים העסקיים, מיפויים והבנת הנקודות הכואבות.

 • DATA-MODELING

  DATA MODELING

  השכל הגדול של תחום ה-BI . בשלב זה נתאים ארכיטקטורה לפתרון, נמפה את מקורות המידע ונבנה מודל נתונים שיגדיר את זרימת המידע.

 • DATA-MIGRATION

  DATA MIGRATION

  בימים אלו אנו צורכים מידע ממגוון מקורות, חלקם מתוך הארגון וחלקם מחוצה לו, החל ממערכות CRM או ERP דרך מערכות ענן ואינטרנט. בשלב זה נקלוט את המידע ממקורות אלו ונהפוך אותם לחלק אינטגרלי ממערך הידע הארגוני.

 • ETL

  ETL & ELT  

  הצורך לנתח מידע ממקורות שונים וממגוון טכנולוגיות, דורש תהליך מקדים של שינוע ועיבוד נתונים. אנו נגדיר ונבנה את תהליך משיכת הנתונים בהתאם למקורות המידע, הצורך ועיבוד הנתונים, ונסיים בטעינתם ואחסונם  במאגר הייעודי.

 • DATA-WAREHOUSE

  DATA WAREHOUSE

  מכיוון שיש גידול מסיבי בהקיף וכמות המידע שנאסף מהמקורות השונים נבנה מאגר מידע מסודר ומטויב – מחסן נתונים ארגוני שיאפשר גישה נוחה לתחקור המידע.

 • DASHBOARDS-KPI

  DASHBOARDS & KPI

  השלב האחרון בבניית הפתרון הוא לאפשר ויזואליזציה נוחה וברורה של המידע הנאסף, בנייה, תחקור מעמיק והצגה של נתונים בצורה ידידותית ופשוטה למשתמש הקצה.

  נבנה דוחות ודשבורדים בהתאם ליעדים שהוגדרו ובכך נאפשר לארגון להפיק תובנות עסקיות רלוונטיות, לייצר ולפתח מוצרים חדשים, לשפר וליעל תהליכי עבודה קיימים.